เดอะเฟสชอปชูโมเดลไทย ดันขึ้นแท่นผู้นำ�ตล�ดเออีซี

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

และด้วยความสำาเร็จที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในตลาดเมืองไทยกลุ่มแอลจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ เดอะเฟสชอปและเป็นกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่แดน กิมจิได้ประกาศสนับสนุนเดอะเฟสชอป ประเทศ ไทย อย่างเต็มที่ในการที่จะก้าวออกไปสู่เวทีการค้า ที่ใหญ่ขึ้น

ดังนั้นจึงสบช่องเมื่อเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (เออีซี) เท่ากับว่าช่วยขยายพื้นที่การทำาธุรกิจ มีเวทีให้เล่น ให้ได้ทดลอง ตลาดตามนโยบายที่เราได้วางไว้โดยปลายปีนี้พร้อมยกธงรบเดิน หน้าได้ทันที

ทั้งนี้การออกไปสู้ในสนามประลองที่ใหญ่ ขึ้นมีผู้เล่นมากขึ้นการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นเป็นเงา ตามตัวไม่เฉพาะการแข่งขันกับธุรกิจไทยที่ออกไป ยังแหล่งเดียวกัน

อีกทั้งบริษัทยังต้องต่อสู้กับธุรกิจเจ้าของ ประเทศนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราก็จะไม่หยุดนิ่ง อยู่เฉพาะธุรกิจเครื่องสำาอางความสวยความงาม เท่านั้น อย่างที่กล่าวไปในเบื้องต้นบริษัทฯ มี พันธมิตรทางธุรกิจแข็งแรง คือกลุ่มแอลจี และภาย ใต้บริษัทแม่นั้นที่มีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลาย ในอนาคตจะนำาสินค้าอีกหลาย ๆ กลุ่มเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.