‘แอน’ แฟร์รี่ คราวน์ สู้เพื่อสวย... ก็รวยได้

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข ุ -

“วีรยา กลั่นมั่นคง”่ ่ หรือ “แอน” เป็นอีกหนึ่งสาว่ ที่นำาเอาเรื่อง่ ่ ราวและประสบการณ์ส่วนตัว มาผันเป็นอาชีพ เพื่อตั้งหลักให้กับตัว เองได้มั่นคงขึ้น “แอน” เล่าว่า “จุดเริ่มเรื่องนี้มาจากการเป็นคนสรรหา ครีมบำารุงผิวต่าง ๆ มาใช้ เพื่ออยากให้ผิวหน้าเนียนและดูดี ที่สำาคัญ ลดการเป็นฝ้าบนใบหน้า ตัวเองก็ลองมาหลากหลายสารพัดยี่ห้อ ตั้งแต่ แบรนด์เนม ดัง ๆ แพง ๆ แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ กระทั่งได้มาพบแหล่ง วัตถุดิบชั้นดี ที่เภสัชกรท่านหนึ่งได้นำามาผลิตเป็นครีมบำารุงผิวใช้เอง และจำาหน่ายในวงแคบ ๆ เมื่อใช้แล้วรู้สึกว่า ผิวเราดีขึ้นจริง จึงเริ่ม ถูกใจ”

จากเรื่องราวความถูกใจลักษณะนี้ ก็คงไม่ต่างไปจากหลายคน ที่มีประสบการณ์ดี ๆ แบบนี้ แต่กระนั้นเหมือนเป็นนิสัยของผู้หญิงไป แล้วว่า แม้จะเจอของดีที่ถูกใจ แต่ก็ยังไม่วายที่จะลองของใหม่ไปเรื่อย บางครั้งทำาให้การบำารุงรักษาผิวพรรณจากดีกลายเป็นไม่ดี แต่ด้วยความ ที่ “แอน” เธอมองต่างออกไป จึงเริ่มเป็นที่มาของการแนะนำาให้กับคน ใกล้ชิดและเพื่อนฝูงรอบตัว โดยตั้งใจเอาไว้ว่า “อย�กเพียงแค่แนะนำ� ของดีให้กับคนที่เร�ร กัได้ใช้“

เมื่อเริ่มจากความ “รัก” เธอจึงตั้งใจที่จะสร้าง ธุรกิจของเธอขึ้นมา เพราะทุกครั้งที่แนะนำาไป ก็จะ มีเสียงสอบถามมาเสมอว่า “เป็นครีมยี่ห้ออะไร เชื่อถือได้มั้ย” เมื่อถูก ถามบ่อย ๆ บวกกับความตั้งใจ เลยตัดสินใจที่จะเริ่มธุรกิจจำาหน่ายครีม บำารุงผิวอย่างจริงจัง เพราะมองว่าตลาดของความสวยความงามไม่มีที่ สิ้นสุด

สิ่งสำาคัญ “แอน” บอกว่า เมื่อเราจะเริ่มทำาธุรกิจ แม้ตอนนั้นเรา จะมีความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีแล้ว และเราก็ทำาทุกอย่างให้ ถูกขั้นตอนทั้งทางการแพทย์ และทางกฎหมาย การขออนุญาตต่าง ๆ เราดำาเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องทั้งหมด โดยยึดเพียงว่าต้องเป็น มาตรฐานที่เราต้องปลอดภัย เพราะแม้ว่าเราจะเป็นผู้จำาหน่าย แต่เราก็ ยังเป็นผู้ใช้ด้วย จึงต้องทำาทุกอย่างให้ปลอดภัยที่สุด”

เพียงแค่กลยุทธ์ “ใช้ดีแล้วบอกต่อ” ทำาให้ “แฟร์รี่ คราวน์” (Fairy Crown) ครีมรักษาสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำา หลุมสิวลึก เริ่มสร้าง ยอดขายจากวงแคบ ๆ เริ่มไปสู่วงที่กว้างขึ้น จากแค่การเตรียม ผลิตภัณฑ์ รู้ และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว “แอน” มองว่า เท่านั้นยังไม่พอ เธอจึงไปอบรมความรู้สำาหรับผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ เริ่ม จากสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ไปเน้นเนื้อหาของการทำาธุรกิจ การเตรียมความ พร้อม และการทำาการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการเรื่อง เงินทุน และเงินหมุนเวียนต่าง ๆ

เรียกว่า วันนี้ “แอน” ตัดสินใจ “ชักธงรบ” เดินหน้า ธุรกิจความสวยความงามอย่างจริงจัง พร้อมกับการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทที่นิด้าไปพร้อมกัน เธอบอว่า “พอได้ ความรู้เพื่อเป็นแนวทางแล้ว จึงวิเคราะห์และวางแผนการ ตลาดต่าง ๆ พร้อมกับทุ่มใจ และทุ่มเงินลงทุนที่เก็บออม มาทั้งชีวิต รวมทั้งหาพันธมิตรเข้ามาร่วมทำาธุรกิจ เรียกว่า เราใช้ใจเข้าสู้เลยค่ะ แต่เมื่อเริ่มเดินหน้ามีทั้งเรื่องดี ๆ เข้า มา และอุปสรรคก็ตามมาเช่นกัน” เธอเล่าไปพร้อมกับอด อมยิ้มไปไม่ได้ และอุปสรรคที่เธอว่านั้น ก็เป็นเรื่องปกติในวงการความสวย ความงาม ที่มีกลุ่มผู้หญิงเป็นลูกค้า นั่นคือ เรื่องของคู่แข่งและการ แข่งขันที่สูงมาก แต่อย่างที่บอกไว้ข้างต้น ด้วยความตั้งใจและใช้ เอง เธอจึงไม่เคยท้อ และเดินหน้าสู้

“ยอมรับว่าบางครั้งเรารู้สึกเสียกำาลังใจ เพราะเจอคู่แข่ง จำานวนมาก และแข่งขันหลากหลายวิธี แต่เมื่อเราเพียงแค่คิดว่า เราทำาด้วยใจรัก เพียงได้อยู่นิ่ง ๆ ให้เวลากับมันบ้าง สุดท้ายก็จะมี ทางออก จนถึงวันนี้เราก็เดินหน้าต่อ”

ส่วนการขยายแผนธุรกิจนั้น “แอน” บอกว่า ตอนนี้เน้นหา ตัวแทนจำาหน่ายเป็นหลัก วางแผนอยากให้ได้ครบในทุกจังหวัด โดย แต่ละจังหวัดจะมีระดับวีไอพีจังหวัดละ 2 คน แล้วเน้นการขยายใน จังหวัดเป็นหลักเพื่อสร้างยอดขายต่อไป โดยท่านผู้สนใจ สามารถ ติดตามหรือสอบถามได้ที่https://www.facebook.com/FairyCrown.Fc

พอจะเห็นแล้วว่า ผู้หญิงไม่เคยหยุดสวย เพราะฉะนั้นก็อย่า ให้ความรวยหยุดไปด้วย ถ้าทั้งสวยและทั้งรวย อื้อหือ..คุณสมบัติ ครบ ใครเห็นเป็นต้องมอง ถ้ามีคุณสมบัติครบแบบนี้ก็ไปติดตามกันดู.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.