นไม่เรให้ย้�อยยู่กก็รต้มอพงละไป บ้�นใหม่ที่คลอง6

Daily News Thailand - - สนาม : เวมบลีย์ เวลา : 23:00 น. -

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ห้องประชุม ศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ นาย นเร เหล่าวิชยา มอบนโยบายแก่เจ้า หน้าที่และพนักงานกรมพลศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งอธิบดี กรมพลศึกษาคนใหม่ โดย นายนเร กล่าวว่า เรื่องแรกที่ตนต้องทำาใน การเข้ามารับตำาแหน่ง คือ การ สร้างความชัดเจนในภารกิจของ กรมพลศึกษา ดังนี้ 1. ยึดตามกรอบ ของรัฐธรรมนูญ ต้องส่งเสริมให้ ประชาชนออก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.