นัดสุดท้ายของทีมโซนท้ายตาราง

Daily News Thailand - - กีฬา - อาร์ชาวอน

ระหว่�งที่แฟนบอลทั้งประเทศกำ�ลังส่งแรงใจ ไปให้ “ช้�งศึก” ทีมช�ตไทิยชุดใหญ่ ทำ�ศกึฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 12 ทีมสุดท้�ย ณ ดินแดนตะวันออกกล�งนั้น ฟุตบอลลีกภ�ยในอย่�ง ศึกลูกหนังโตโยต้� ไทยลีก ก็อยู่ระหว่�งก�รเตรียม คว�มพร้อมเพื่อสู้ศึกอีก 3 นัดสุดท้�ยกันอย่�งเต็มพิกัด เช่นกัน

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับทีมที่กำ�ลังดิ้นรนหนีตก ชั้นอย่�งหนัก ซึ่งปีนี้มีหล�ยทีมในโซนท้�ยต�ร�งที่ต้อง อ�ศ ยั ฟอร์มในก�รเล่นอีก 3 นัดสุดท้�ย เป็นตัวชี้วัด ว่�พวกเข�จะรอดหรือจะร่วงต�ม “บิ๊กแบง” บีบีซียู เอฟซี หล่นไปเล่นในศึกย�ม�ฮ�่ลกี ดิวิชั่น 1 ในฤดูก�ล หน้�

ส่วนแนวโน้มว่�ทมีใดจะได้แจ๊กพอต ถึงขั้นดวง แตกตกชั้นกันบ้�งนั้น ไปลองดูโปรแกรมที่เหลือใน 3 นัดสุดท้�ยแห่งก�รหนีนรกว่� ที่สุดแล้วทีมใดจะเจอคว�มย�กง่�ยอย่�งไร บ้�ง

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี อันดับ 11 มี 35 แต้ม วันที่ 19 ต.ค. พบ ซุปเปอร์ พ�วเวอร์ สมุทรปร�ก�ร (เหย้�), วันที่ 23 ต.ค. พบ อ�ร มี่์ ยูไนเต็ด (เยือน), วันที่ 30 ต.ค. พบ บีบีซียู เอฟซี (เหย้�) แม้ “สวาทแคท” จะได้เปรียบทีมอื่นเพร�ะมีถึง 35 แต้ม แต่ก็ประม�ทไม่ได้ โดยเฉพ�ะก�รเจอกับ 2 ทีมหนีต�ยอย่�ง “ซุปเปอร์ พาวเวอร์” และ “อาร์มี่” ที่แพ้ไม่ได้เช่นกัน ฟันธง “แข้งโคราช” เก็บเพิ่ม 4 แต้ม

พัทยา เอ็นเอ็นเค ยูไนเต็ด อันดับ 12 มี 34 แต้ม วันที่ 19 ต.ค. พบ บ�งกอกกล๊�ส เอฟซี (เยือน), วันที่ 23 ต.ค. พบ ร�ชน�ว ี เอฟซี (เหย้�), วันที่ 30 ต.ค. พบ เชียงร�ย ยูไนเต็ด (เยือน) “โลมาน้ำาเงิน” เจอโปรแกรมหนักไม่น้อย เพร�ะต้องออกไปเยือนทีมแกร่งถึง 2 นัด ขณะที่ เกมเหย้�ก ต้็ องเจอกับทีมหนีต�ยเช่นกัน ฟันธง “พัทยา” จะเก็บได้อีก 3 แต้ม

ศรีสะเกษ เอฟซี อันดับ 13 มี 33 แต้ม วันที่ 19 ต.ค. พบ เชียงร�ย ยูไนเต็ด (เหย้�), วันที่ 23 ต.ค. พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (เยือน), วัน ที่ 30 ต.ค. พบ สุพรรณบุรี เอฟซี (เหย้�) “กูปรีอันตราย” เจอของแข็ง ไม่น้อยไปกว่�ท มีอื่น ๆ แต่ยังดีที่ทีมเหล่�นไม่ี้ต้องลุ้นอะไรแล้ว และพวกเข� ก ได้็เล่นในบ้�น ซึ่งถือเป็นจุดข�ยที่เหนือกว่�คแขู่่ง ฟันธง “กูปรี” จะคว้�ได้ อีกอย่�งน้อย 4 แต้ม

ราชนาวี เอฟซี อันดับ 14 มี 31 แต้ม วันที่ 19 ต.ค. พบ สุโขทัย เอฟซี (เหย้�), วันที่ 23 ต.ค. พบ พัทย� เอ็นเอ็นเค ยูไนเต็ด (เยือน), วัน ที่ 30 ต.ค. พบ ซุปเปอร์ พ�วเวอร์ สมุทรปร�ก�ร (เหย้�) “ลูกประดู่” เจอ คิวเตะที่ส�ห สัไม่น้อย เพร�ะต้องออกไปเยือนถึง 2 นัด และอีกนัดต้องเจอทีมที่ต้องก�รแต้มเหมือนกับพวกเข� เช่นกัน ฟันธง “ราชนาวี” จะเก็บได้แค่ 3 แต้ม

ซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการ อันดับ 15 มี 31 แต้ม วันที่ 19 ต.ค. พบ นครร�ชสีม� ม�สด้� เอฟ ซี (เยือน), วันที่ 23 ต.ค. พบ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (เหย้�), วันที่ 30 ต.ค. พบ ร�ชน�ว ี เอฟซี (เยือน) “เดอะ พาวเวอร์” ก็ไม่ใช่ว่�จะเบ�กว่�ทมีอื่น ๆ โดย เฉพ�ะกับก�รเจอ “เมืองทองฯ” ไม่รู้ว่�เมื่อถึงตอนนั้น จะก�ร นัตีแชมป์ไปได้หรือยัง อย่�งไรก็ต�ม พวกเข�มี ไม้ต�ยอยู่ที่ “โค้ชเบ๊” ไพโรจน์ บวรวัฒนดิลก และ พลังใจในก�รเล่น ฟันธง “แข้งซุปเปอร์” น่�จะทำ�ได้ อย่�งน้อย 4 แต้ม

อาร์มี่ ยูไนเต็ด อันดับ 16 มี 30 แต้ม วันที่ 19 ต.ค. พบ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด (เยือน), วันที่ 23 ต.ค. พบ นครร�ชสีม� ม�สด้� เอฟซี (เหย้�), วันที่ 30 ต.ค. พบ แบงค็อก ยูไนเต็ด (เยือน) เมื่อดูสถ�นก�รณ์ บนต�ร�งคะแนน ต้องบอกว่� “สุภาพบุรุษวงจักร” เจอศึกหนักกว่�ใครเพื่อน เพร�ะต้องดวลกับ 2 ทีมลุ้นแชมป์ ส่วนอีกเกม น่�จะพอผ่�นไปได้ ฟันธง “อาร์มี่” คว้�ได้เต็มที่ 3 แต้ม

ชัยนาท ฮอร์นบิล อันดับ 17 มี 30 แต้ม วันที่ 19 ต.ค. พบ ร�ชบุรี มิตรผล เอฟซี (เยือน), วันที่ 23 ต.ค. พบ บีอีซี เทโรศ�สน (เหย้�), วันที่ 30 ต.ค. พบ บ�งกอกกล๊�ส เอฟซี (เยือน) ม�ถ งึ ตรงนี้ “นกใหญ่ พิฆาต” ห�กยังหวังอยู่รอดก็ต้องพึ่งตัวเองเท่�น นั้ แต่เมื่อม�ด โปูรแกรม 3 นัดแล้ว ต้องบอกว่�น�่หนักใจแทนจริง ๆ ฟันธง “นกใหญ่” น่�จะคว้� ได้อีก 4 แต้ม

เมื่อรู้คะแนนที่คาดว่าแต่ละทีมจะทำาได้แบบคร่าว ๆ ในอีก 3 นัดที่เหลือกันแล้ว ก็ลองไปบวกลบคูณหารดูเอานะครับว่า ทีมใดจะ รอด และทีมใดอีก 2 ทีมที่จะร่วง!!!.

อิศเรศ จิราธิวัฒน์ “บอร์ดบริหาร” สกล วรรณพงษ์ “สตาฟฟ์โค้ช”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.