Ň

Daily News Thailand - - กีฬา -

พงษ์ศิริ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะ คะแนน ราฟฟี่ สิงห์ป่าตอง ในการชกเป็นคู่เอก “ศึกเกียรติเพชร” ที่เวทีลุมพินี เมื่อวันที่ 7 ต.ค.

ส่วนผลคู่อื่น ปีใหม่ เอราวัณ ชนะคะแนน เพชรไพลิน สิงห์บ้านสร้าง, เพชรสงวน เอราวัณ ชนะน็อก หนึ่งพยัคฆ์ ภ.เจริญแพทย์ ยก 4, ขาว สนิท ดราก้อนมวยไทย ชนะน็อก ยอดขุนพล สิงห์ มนัสศักด์ิ ยก 4, ก.ไก่เล็ก ป.ประสิทธ์ิ ชนะคะแนน เด่นสุรินทร์ ป.เชิดชัย, อ๊อฟไซต์ ศิษย์นิยม ชนะ น็อก ก้องสยาม ศิษย์ดาบหวาด ยก 4, เฮอริเคน ส.เดชะพันธ์ ชนะคะแนน ห้างแก้ว ภ.เจริญแพทย์, ลูกเทวดา ศ.วินัย ชนะคะแนน บาร์โลน สิงห์ป่า ตอง (บราซิล), ฉัตรทอง ศิษย์เจ๊เพ็ญ ชนะคะแนน แคลง วีระบ้านโพธ์ิ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.