ฮือฮาใช้จตุคามตกแต่งพิพิธภัณฑ์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่วัดเขาแก้ว เลขที่ 22 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์นครศรีธรรมราช ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี มีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ประดับ ตกแต่งด้วยจตุคามรามเทพรุ่นต่าง ๆ จนทั่วอาคารอย่างสวยงาม ไปตรวจสอบ พบพระครูวิสุทธิ วุฒิคุณ อายุ 55 ปี เจ้าอาวาสฯกา�ลังช่วยคนงานตกแต่งอาคารคอนกรีตชั้นเดียว เนื้อที่ 24 ตร.ว. ด้วยการนา�จตุคามรามเทพรุ่นต่าง ๆ ทั้งชนิดเนื้อว่าน เนื้อเคลือบและเหรียญโลหะ มาติดบริเวณ ผนังและก �า แพงเต็มไปหมด ขณะที่ผนังประตูทางเข้าก็น�าเหรียญพระเกจิดังของภาคใต้มาติด ตกแต่งด้วย

พระครูวิสุทธิวุฒิคุณกล่าวว่า เดิมที มีแนวคิดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุ โบราณของวัด รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แต่ช่วงกา�ลังก่อสร้างมีโอกาสไปทา�กิจของสงฆ์ที่วัด แห่งหนึ่งใน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และพบว่ามีจตุคามรามเทพถูกกองทิ้งไว้จ า� นวนมาก มี ไม่น้อยกว่า 30 รุ่ น ซึ่งทั้งหมดผ่านการปลุกเสกแล้วแต่ไม่มีใครเช่าเพราะความนิยมน้อยลง จึง นา�องค์จตุคามฯมาตกแต่งรอบอาคารกว่า 2 แสนองค์ และตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์นี้ว่า “พิพิธภัณฑ์ พระจตุคาม 100 ล้าน” เพื่อเป็นคติธรรมว่า การเคารพบูชาสิ่งใดก็ตาม ต้องทา�ด้วยใจบริสุทธิ์ อย่ายึดแค่ความนิยมเท่านั้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.