จุดประทัดไล่ต้อนช้างป่า

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 08.00 น. วันที่ 8 ต.ค. นาย เจริญ ใจชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ สนธิก�าลังเข้าตรวจสอบที่สวนป่าทองผาภูมิ บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ 1 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี หลังทราบข่าวว่ามีโขลงช้างป่า ออกมาหากินใกล้หมู่บ้านกระทั่งพบช้างป่าราว 20 ตัว กา�ลงัหากินอยู่ใกล้ ๆ กับสวนและไร่ของ ชาวบ้านจึงจุดประทัดและเปิดลา�โพงไล่ให้พวก มันกลับป่าไปโดยช้างป่ากลุ่มนี้ถูกไล่ต้อนเข้า ป่าไปแล้วรอบหนึ่ง แต่ยังออกมาอีกซึ่งต้อง ระวังเป็นพิเศษเพราะมีคนเคยถูกช้างป่าทา�ร้าย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.