ในหลวง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สกู๊ปพิเศษ -

เจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานถวายใส่สายสวนเข้า หลอดพระโลหิตดำา เตรียมฟอกพระโลหิตระยะ ยาว ถวายพระโอสถและใช้เครื่องช่วยหาย พระทัย ทำาให้ความดันพระโลหิตดีขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.