จอมชั่วร้าย

Daily News Thailand - - การเมือง -

สง อดีตคนข่าวค่ายมติชน วอยซ์ทีวี ภัย“สหรัฐอเมริกา ขี้ข้าม้าใช้ ไทย” “นายจอม เพชรประดับ” ’ผู้ลี้ คนเก่งคนดี ของบรรดา “ทักษิณ ชินวัตร” เนื่องในงานร า�ลึก 6 ตุลา 2519 “นักข่าว อิทธิฤทธิ์ของอาการปากไว กิจกรรมทั้งในและนอกประทศ บ้านเราได้นักวิชาการแดงมารา�พึงร า�พัน มาโชว์วิสัยทัศน์ สื่อแดงบางส�านัก อย่างผิดสังเกต ตั้งคา�ถามกับอดีตนายกฯ ถ้ามี โอกาสกลับไปหรือน้องสาว ( น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) กลับมามี อ�านาจอีกครั้ง ช่วยเอาเรื่องธรรมชาติ หรือศีลธรรมกลับมาได้ หรือไม่ “ผมนั่งสมาธิ แล้วก็อธิษฐาน ปวารณา ถ้าผมมีกรรมอะไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อไหร่มีโอกาสกลับไป ประเทศไทย ผมปวารณาว่า ผมจะจรรโลงพระพุทธศาสนา” เกี่ยวข้องกับการ ทา�กรรมดี ยึดถือศีล 5 ด้วยหรือเปล่า ไม่ใช้ความ รุนแรงกับฝ่ายตรงข้าม ไม่มีนโยบายฆ่าตัดตอน ไม่ปล่อยให้เกิด การทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้เงินซื้อสื่อ การน า�ถุงขนมใส่เงิน 2 ล้านบาท อดีตนายต �ารวจไปหว่านล้อมตุลาการรัฐธรรมนูญ ต้องนับถือศีล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.