‘สุขภาพ’ ‘มีลูก’ ต้องมีการวางแผน’

Daily News Thailand - - การเมือง -

แต่หากพบว่าผู้หญิงมีท่อรังไข่ตัน พังผืดมาก เคยผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานมาก่อน มี เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ มีช็อกโกแลตซีสต์ ขนาดใหญ่ ส่วนผู้ชาย มีนำ้าเชื้อไม่ค่อยดี มีจำานวน น้อย จะไม่สามารถทำาวิธีแรกได้ ก็จะใช้วิธี การ ทำาเด็กหลอดแก้ว เป็นการฉีดยากระตุ้นไข่ในผู้ หญิง เมื่อได้ขนาดไข่ที่เหมาะสมจะเก็บไข่ออกมา โดยวิธีเก็บไข่ในห้องผ่าตัดเหมือนการอัลตรา ซาวด์ทางช่องคลอดตามปกติ แต่ติดเข็มเข้าไป ด้วย ซึ่งแพทย์จะเห็นปลายเข็มตลอด ทำาให้เกิด ความปลอดภัย เมื่อเก็บไข่ออกมาได้แล้ว ในวัน นั้นก็จะเก็บสเปิร์มด้วย โดยจะเลือกที่เคลื่อนไหว ดี รูปร่างปกติ ยิงเข้าไปในไข่เพื่อช่วยในการปฏิ สินธิ เรียกว่า อิ๊กซี่ แล้ว ในวันรุ่งขึ้นก็จะทราบว่าได้ ตัวอ่อนกี่ตัว ซึ่งก็ต้อง เข้าใจด้วยว่า ไข่ที่ได้มา นั้น มีคุณ ภา พ ทั้ง ดีและ ไม่ดีคละกัน

ก่อนที่จะแต่งงาน ตรวจสุขภาพ เตรียมตัวตั้งแต่ ดูโรคประจำาตัว

“มีบุตร ยาก” “เกิดภาวะ แทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.