เพาะปลูกนอกฤดู 47 เปอร์เซ็นต์ พร้อม

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

น่า

มหกรรมดอกไม้นานาชาติ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานแสดง ดอกไม้นานาชาติประจำาปี ครั้งที่ 30 “ป่ารักษ์นำ้า เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี พิไลพรรณ สมบัติ ศิริ คุ ณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล สัณหพิศ โพธิรัตนังกูร ลาวัลย์ กันชาติ ณพาภรณ์ โพธิ รัตนังกูร และ ทวีเวท ศรีณรงค์ ร่วมงาน ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.