แฉคนไทยกินอาหารแพง ผลสำารวจ9เดือนราคาโก่งขึน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 7 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.4300 38.0093 41.9161 33.0040 4.3675 7.7850 24.9093 20,700.00 1,254.35 1,254.36 35.1500 39.4588 45.1838 34.8830 4.6100 8.6738 25.7145 20,800.00 1,255.15 1,255.13 20,330.00 20,950.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 24.29

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.