เตือน10จว. ระวังนำ้�ท่วม พร้อมรับมือ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ปภ.เตือน 10 จังหวัด ภาคกลางริมแม่นำ้าเจ้า พระยา-ป่าสัก-ท่าจีน รับมือนำ้าล้นตลิ่ง “บิ๊ก ฉัตร” เตรียมชง ครม. มาตรการฉุกเฉินจ่ายเงิน นาข้าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.