ข่แนะ�วลืนัอกหุ้ลนงร่ทุวนงถืเฉีอยเงิดน50จุสดไว้ด

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.5900 38.4450 42.0721 33.4150 4.3887 7.8325 25.0264 20,850.00 1,262.41 1,262.41 35.3100 39.9000 45.3438 35.3080 4.6300 8.7213 25.8345 20,950.00 1,263.18 1,263.18 20,481.00 20,950.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 10 ต.ค. 2559 32.36 24.98 25.25 22.74 23.69

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.