น้ำ�ท ว่ม

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เสียห�ย 3 พันกว่�ไร่ไร่ละ 5,670 บ�ท แบงก์ ธ.ก.ส.-ออมสิน เด้งรับ นโยบ�ย ออกสินเชื่อ “ประช�รัฐเพื่อประช�ชน” ให้กู้ครอบครัว ละ 5 หมื่นบ�ท ปลอดดอกเบี้ยปีแรก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.