เป็นจริง

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ขอบคุณพล.อ.ประยุทธ์ ต้องบันทึกไว้ว่าในรัฐบาล ทหารนี่เองผลักดันให้มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ ชอบมาจัดการกับพวกโกงบ้านกินเมือง เพิ่งเปิดเดือนนี้ เดิม เป็นแผนกหนึ่งในศาลอาญาพอขึ้นชั้นเป็นศาลก็มีอ�านาจ หน้าที่และความคล่องตัวมากขึ้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.