สวมทะเบียน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ทะเบียน แนะออกใบสั่งต้องดูข้อมูลรถให้ ละเอียด รอบคอบ หากไม่ตรงข้อมูลแจ้งที่ ขนส่ง ให้รายงานตรง ศปจร.ตร. ทันที เพื่อ ติดตามจับกุมก่อนนำาไปใช้ก่ออาชญากรรม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.