‘นายกไร่รถ’แนะปลูกข้าวปลอดสาร ใช้วิธี‘แกล้งข้าว’ลดศัตรูพืช-เพิ่มผลผลิต

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

โรงเรียนผู้สูงวัย... ชัฏ แสงหิรัญภาดา นายก อบต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตา�บลสมอพลือ โดยมีทั้ง วิชาลีลาศ และวิชาพัฒนาสุขภาพจิต ให้กับผู้สูงวัยได้คลายเครียด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.