“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ยินดี ...บัญญัติ วงษ์ประยูร นายกเทศมนตรีต �า บลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี กับ ผล ดา�ธรรม ที่เดินทางไปรับตา�แหน่ง รอง ผวจ.ลพบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.