แห่เทพเจ้าวันวิชัยทัสสมิ‘วัดแขก’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 11 ต.ค. ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขก แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ มีพิธีกรรมวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งจัดขึ้นหลังจากเทศกาลงานวันนวราตรี ของวัด พระศรีมหาอุมาเทวี ที่จัดเป็นประจ า�ทุกปี โดยมีการสวดบวงสรวงเทพเจ้าเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน สา�หรับในปีนี้จัดงานนวราตรี ตั้งแต่วันที่ 1-11 ต.ค. โดยวันนี้ ถือเป็นวันวิชัยทัสสมิ ซึ่งในความ เชื่อของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และผู้ที่ศรัทธา เปรียบเสมือนเป็นวันฉลองชัยชนะ ขององค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีปราบอสูรร้ายได้สา�เร็จ

สา�หรับพิธีกรรมนี้ จะตั้งขบวนแห่เทพเจ้าทั้งหมด 8 ขบวน แห่เริ่มต้นจากหน้าวัดถนน สีลม เลี้ยวขวาตรงไปยังแยกสีลมตัดนราธิวาส แล้วเลี้ยวขวาผ่านสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี ตรง ไปแยกสาทร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสาทร ก่อนเลี้ยวขวาเข้าแยกสุรศักดิ์ และเลี้ยวขวาแยก โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เข้าสู่ถนนสีลม ก่อนมุ่งหน้ากลับวัด บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้มา ร่วมพิธีกรรมจา�นวนมาก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.