ออกแรงปั่น

Daily News Thailand - - สบายใจ -

ถ้าคุณเคย ปั่นจักรยาน ตอนเด็ก คงจำาได้ว่าช่วงหัดจะ มีล้มเจ็บตัวบ้าง แต่พอขี่เป็น จะรู้สึกถึงความสนุกเพลิดเพลิน ไม่อยากหยุด นั่งรอ เมื่อไหร่จะได้เวลาออกไปเสพ อารมณ์ สุข นั้นอีก วันนี้ โตแล้ว อายุเยอะแล้ว เมื่อขึ้นขี่จักรยาน มั่นใจได้ว่าอารมณ์นั้นจะกลับมา ...นี่แหละประโยชน์แรก แต่แค่นั้น อาจไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะจ่ายเงินซื้อ มาขี่ ต้องมีวิชาการอ้างอิงบ้าง

การปั่น (ไม่ใช่แค่ถีบ) เป็นการออกกำาลัง กายชนิดอากาศนิยม (แอโรบิก) ที่เน้น ความต่อเนื่อง ใช้แรงสม่ำาเสมอ ไม่โหมเอา เป็นเอาตาย ลดปัญหาแรงกระแทกกับข้อ เข่าข้อเท้า โดยให้มีรอบการปั่นหรือซอย บันไดถีบต่อเนื่อง 70–90 รอบต่อนาที ระดับนี้ปั่นแล้วไม่ต้องกลัวน่องโต

หัวใจได้ออกแรงสูบฉีดโลหิตมาก ควรทำาให้ได้ 30 นาทีขึ้น จึงเกิด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.