‘ในหลวง’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ของพระยกนะผิดปรกติ คณะแพทย์ฯได้ถวาย พระโอสถปฏิชีวนะและแก้ไขภาวะพระโลหิตมี ความเป็นกรด ตลอดจนถวายพระโอสถควบ คุมความดันพระโลหิตเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งถวาย เครื่องช่วยหายพระทัยและถวายการรักษาด้วยวิธี ทดแทนไต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.