‘มาร์ค’ยันจีนมีเลือกตั้งปี60

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. นายองอาจ คล้าม ไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การพบปะของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคา� เชิญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับ นายซ่ง เทา รมว.วิเทศสัมพันธ์ ที่ส�านักงานใหญ่กระทรวง วิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์จีน ว่า ความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทย รัฐบาลจีน พรรค คอมมิวนิสต์จีน และพรรคประชาธิปัตย์ มีความ แนบแน่นมาอย่างยาวนาน และมีแนวโน้มที่จะ พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยนายอภิสิทธิ์ ได้กล่าวยืนยันกับคณะของทางการจีนเกี่ยวกับ การเมืองไทยว่าเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเดินหน้าไป ตามโรดแม็พที่วางไว้และมั่นใจว่าจะมีการเลือก ตั้งประมาณ ปลายปี 2560 ซึ่งทางจีนได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างละเอียด โดยทาง จีนเชื่อว่าหลังเลือกตั้งใหม่ไทยจะเป็นโอกาสที่ ดีจะได้ผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง โครงการต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศให้เป็นรูป ธรรมมากขึ้นเพราะไทยเป็นเพื่อนมิตรที่ดีและ เป็นหุ้นส่วนที่ดีของจีนมาโดยตลอดและอวยพร ให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประสบความสา�เร็จ ในการเลือกตั้งปีหน้า.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.