ชอบกินวัตถุมีพิษ

Daily News Thailand - - การเมือง -

เคย แต่เรื่องกินอิฐกินทราย กินอิฐกินปูน ก็จะกล้าสวาปามสิ่งของขนาดใหญ่ ชอบ มีพวก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.