แข่งกีฬาหนาว จัดงบฯ27ล้าน 55คนชิงเจ้าอช.

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ห้องประชุม คณะรัฐมนตรีชั้น 2 สำานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.