Ň ขอปชช.ร่วมส่งเสด็จ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ทั้งนี้ท่านทั้งหลายอาจเข้าร่วมพิธีหรือ จัดกิจกรรมทางศาสนาของตนถวายเป็นพระราช กุศล หรือจัดเป็นพระบรมราชานุสรณ์ อีกทั้งควร ใช้โอกาสนี้ให้กำาลังใจแก่กันและกัน เพราะเรา ทุกคนต่างมีหัวอกเดียวกัน เพราะมีพ่อของแผ่น ดินร่วมกัน และโปรดช่วยกันรักษาความสงบ เรียบร้อยของบ้านเมือง มิให้ผู้ใดฉวยโอกาส แทรกเข้ามาก่อความขัดแย้ง จนกลายเป็นความ วุ่นวาย ขอพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยการรักษาแผ่นดินของพ่อ ด้วยความรัก และ ความสามัคคีตลอดไป

“พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแล้ว ขอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลใหม่ทรง พระเจริญ” นายกรัฐมนตรี กล่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.