อ่านแถลงการณ์

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

เวลา 19.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ อ่าน แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย ว่า พี่น้องประชาชน ในราช อาณาจักรไทยและนอกราชอาณาจักร สำานัก พระราชวัง ออกแถลงการณ์ว่า พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้วในวันนี้ ที่โรง พยาบาลศิริราช ถือว่าเป็นการสูญเสียและ วิปโยคยิ่งใหญ่มากที่สุดในชีวิตของชาวไทย ทั้งประเทศ เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร และเสด็จฯไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชเป็น ระยะ เมื่อพระอาการบรรเทาลง จะทรงปฏิบัติ พระราชภารกิจเป็นระยะ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของพสกนิกร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.