คลื่นพสกนิกรส่งเสด็จ พระบรมศพ ส่พระบรมมหาราชวัง เศร้าก้มกราบหลั่งน้ำาตาอาลัย ปีติ‘พระราชินี’แย้มพระสรวล

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ -

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ เชิญพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ไป ยังพระที่นั่งพิมานรัตยา

เคลื่อนพระบรมศพ

..ขบวนรถเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลศิริราช ทางประตู 8 ผ่านถนนวังหลัง เลี้ยวขวาที่แยกศิริราช ข้ามสะพาน อรุณอมรินทร์ ผ่านแยกอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ก่อนเลี้ยวขวาเข้าถนน ราชดำาเนินใน เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดสอง ข้างทางมีพสกนิกรชาวไทยแต่งกายด้วยชุดดำาไว้ทุกข์มาจับจองพื้นที่รอร่วมส่งเสด็จด้วยน้ำาตานองหน้า

รอรับพระบรมศพ ถวายอาลัย

..พสกนิกรชาวไทยและต่างชาติเดินทาง มาที่บริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อรอรับขบวนพระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาล ศิริราช ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกสลด มีประชาชนจำานวนมากที่เดิน ทางมาจากต่างจังหวัดมาปักหลักรอตลอดคืนเพื่อต้องการเห็นด้วยสอง ตาของตัวเอง ท่ามกลางทหาร ตำารวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยเข้ม ..ที่บริเวณหน้าวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนชาวไทยและนักท่อง เที่ยวนับหมื่นคน ร่วมจุดเทียนถวายอาลัยเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.