เจ้าพระยาระดับนำาลด ฝนเริ่มซา รเร่องนำาระใหบาม่ย

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ -

“เกาะสมุย” เจอภัย แล้งหนัก ปล่อยคารา วานรถนำ้าช่วย 7 ตำาบล “บิ๊กฉัตร” สั่งกรมฝน หลวงเร่งเติมนำ้าในเขื่อน อีสาน เขื่อนลำาตะคองลำาพระเพลิง เหตุมีนำ้า ใช้การ

ถวายสักการะ

..พสกนิกรชาวไทยในญี่ปุ่นหลั่งไหลมายังสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียว เพื่อถวายสักการะและลงนามถวายอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.