ทำ�หมันช�ยไปแล้ว แก้หมันได้หรือไม่

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

การดูแลตนเองหลังผ่าตัด ใ ในทางการแพทย์มักแนะนำาให้ผู้์ ำใ ้ ้ ป่วยใส่กางเกงในเพื่อรองรับบริเวณอัณฑะทั้งกลางวันกลางคืน และ งดการหลั่งอสุจิหรืองดมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการยกของหนัก เพื่อรอเวลาให้ท่ออสุจิเชื่อมต่อกันดีก่อน โดยแพทย์จะนัดตรวจอสุจิ ภายหลังการผ่าตัดหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้ว เพื่อตรวจยืนยันผลการ ผ่าตัดต่อหมันว่าติดดีหรือไม่ สำาหรับผู้ชายที่ต้องการ มีบุตร แต่ไม่ต้องการได้รับการผ่าตัดต่อหมัน สามารถใช้การเจาะอัณฑะเพื่อเก็บอสุจิไปใช้ได้ เพียงแต่จะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติ และมักต้องใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อื่นร่วม ด้วย หากมีความมุ่งมั่นที่จะมีบุตรอย่างแน่วแน่แล้ว แพทย์มักแนะนำาให้ทำาการผ่าตัดแก้หมันก่อน เพราะหากแก้หมันสำาเร็จก็จะมีโอกาสมีบุตรตาม ธรรมชาติ ได้ หรือหากมีความจำาเป็นต้องใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หรือการรักษาอื่น ๆ ร่วมด้วย ก็จะสามารถทำาให้การเก็บอสุจิทำาได้ง่าย ขึ้น ไม่จำาเป็นต้องถูกเจาะโดยตรงจากอัณฑะ

ยังมีเรื่องน่าสนน่ารู้อีกมากเกี่ยวกับปัญหาต่อม ลูกหมากและสุขภาพเพศชาย สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาค วิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “โครงการให้ความรู้เกี่ยว กับโรคต่อมลูกหมากและปัญหาสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน ครั้งที่ 6” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.prostate-rama.com ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 06-2261-9556 ในวันและเวลาราชการ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.