เจ้�พระย�

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

น้อยม�ก “กรมชลฯ” เร่งระบ�ยน้ำ�เหนือเพื่อ รอรับน้ำ�ฝนรอบใหม่ช่วงวันที่14-19 ต.ค. ส่วน สถ�นก�รณ์ลุ่มน้ำ�ยม-เจ้�พระย� เริ่มคลี่คล�ย ขณะที่ลพบุรี-สระบุรี-บุรีรัมย์-โคร�ชขอนแก่น-อยุธย�-สิงห์บุรี-ศรีสะเกษเพชรบูรณ์ ยังอ่วมน้ำ�ล น้ ตลิ่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.