Ň จีนยกย่องทูตสันถวไมตรี

Daily News Thailand - - พระเครื่อง -

สำานักข่าวซินหัวของรัฐบาลปักกิ่งเผย แพร่สารของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำาจีน มีใจความสำาคัญว่า ในนามของชาวจีนทั้ง ประเทศมีความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการ เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระมหากษัตริย์ผู้ทรง เป็นนักพัฒนาแห่งชาติ และทรงเป็นอาคันตุกะ กิตติมศักดิ์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างแผ่นดินใหญ่กับไทย ทั้งนี้ ประธานา ธิบดีสียกย่องว่า ความร่วมมือและการพัฒนา ในหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศมี ความแน่นแฟ้นอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ได้ ล้วน เป็นผลจากพระราชวิสัยทัศน์ด้านการทูต และ การทรงปฏิบัติพระราชกรณีด้วยพระปรีชา สามารถ และพระวิริยะอุตสาหะของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.