Ň ยกย่องเป็น“บุคคลยิ่งใหญ่”

Daily News Thailand - - พระเครื่อง -

ทำาเนียบนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเผย แพร่แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี มัลคอล์ม เทิร์นบูล มีใจความสำาคัญคือการแสดงความ เสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึ้งในนามของ รัฐบาลและชาวออสเตรเลีย ต่อการเสด็จ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.