ปอร์เช่ พานาเมร่า ไปได้ทุก ‘งาน’

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต (ภาพจากหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห -

หลากหลายภารกิจของ “คุณแอ๋น-สุธิศา พุกกะเวส” ในฐานะผู้พิพากษาสมทบในศาล ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลาง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มา วิณ จำากัด ผู้ผลิตและจำาหน่าย “เซย์อิ” ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดจุดซ่อนเร้นของผู้ชาย และผู้หญิง รวมถึงทำางานโรงพิมพ์ธุรกิจของ ครอบครัว ซึ่งในแต่ละวันความรับผิดชอบใน แต่ละงานไม่ใช่น้อย ล้วนแต่มีความสำาคัญมาก และมีความแตกต่างกันไป

โดยสถานที่ทำางานอยู่ต่างพื้นที่ พาหนะ ที่ใช้มาประมาณ 5 ปีแล้ว ก็คือ ปอร์เช่ พานาเมร่า วี6 ขนาดเครื่องยนต์ 3,600 ซีซี รถใหญ่ เครื่องแรง ที่เลือกปอร์เช่คันนี้เพราะ เป็นคนชอบความเร็ว แรง และ สปอร์ต แต่ด้วยหน้าที่ การงาน ความคุ้มค่า ความจำาเป็นในการ ใช้จึงเป็นรถยนต์ นั่ ง 4 ประตู แทนที่จะเป็นรถ สปอร์ต เมื่อต้องไป ศาลฯ ในฐานะ ของผู้รักษาความยุติ ธรรมหรือในฐานะของนัก ธุรกิจ รถคันนี้จะพาไปทำางานได้ทุกหนทุกแห่ง สามารถบรรทุกของได้ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หนังสือ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ขนมาแล้ว แถมในช่วงวันหยุด คุณแอ๋นยังพาน้องหมาไป เที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดด้วยกันบ้าง แต่ไม่บ่อย นัก ตรงนี้จัดเต็มได้ตลอด

ส่วนรถการเลือกสีรถนั้นต้องเป็น “สี ดำา” เท่านั้นเพราะบ่งบอกถึงความเป็นปอร์เช่ และคงความเป็นรถสปอร์ต ส่วนทะเบียน 2939 เป็นเลขประจำาครอบครัว โดยรถทุกคัน ที่บ้าน ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ คุ ณแม่ จนถึงรถพี่ชาย ก็ใช้เลขนี้ ซึ่งเป็นเลขที่ผู้ใหญ่ให้มาแล้วถือว่าเป็น เลขมงคลสำาหรับทุกคนในครอบครัว

“ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแอ๋นเป็นคนชอบ ความเร็ว ขับรถเร็ว เคยเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ถึง กับร้ายแรงมากแต่ก็ได้รับผลที่ตามมา ดังนั้นใน ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น หากอยากทดลอง ความเร็ว (บางครั้ง) ก็จะเลือกช่วงเวลาที่ขับรถ เพียงคนเดียว ไม่มีผู้โดยสาร และช่วงดึก ๆ เพราะมีผู้คนใช้ถนนน้อย ๆ ซึ่งจะทำาอย่างนี้ไม่ บ่อยนัก เพราะการขับรถเร็วไม่ว่าจะเราหรือคน อื่นอาจจะทำาความเดือดร้อนให้ตัวเอง และผู้อื่น ได้ ดังนั้นต้องมีสติเวลาขับรถ”

สำาหรับรถในฝันของคุณแอ๋นที่อยากได้ คือ แมคลาเรน 650เอส รถสปอร์ตตัวแรงอีก ตัว ซึ่งเป็นรถที่ใครหลาย ๆ คนก็ฝันอยากได้เช่น เดียวกัน แต่ในความเป็นจริงเมื่ออายุขยับขึ้นอีก ขั้นนึง ความเร็วจะไม่ใช่ปัจจัยในการเลือกรถอีก ต่อไป ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นรถเอสยูวีสัก คันไว้ขับชิล ชิล สบาย ๆ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.