Ň

Daily News Thailand - - กีฬา -

นายแพทย์บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย ประธาน ชมรมตะกร้อสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ เปิด เผยว่า ชมรมตะกร้อสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ จะจัดการแข่งขันเซปักตะกร้องานงิ้วแต้จิ๋ว ครั้งที่ 17 ประจำาปี 2559 ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยนายก เทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.นี้ ที่ จ.ชัยภูมิ โดยแบ่งการชิงชัยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทยุวชนชายทั่วไปอายุไม่เกิน 12 ปี, ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18 ปี และ ประเภท ประชาชนชายทั่วไป สำาหรับผู้ที่สนใจจะส่งทีมสมัคร เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดต่อได้ที่ นายฐิติ วัชร์ อุษาศิริกุล เลขาธิการชมรมตะกร้อสมาคม กีฬาแห่งจังหวัดชัยภูมิ โทร.08-4298-6631, 07-8377-4666 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พ.ย. 59.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.