ทศพิธราชธรรม

Daily News Thailand - - การเมือง -

เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พสกนิกรรัก “พ่อหลวงของ แผ่นดิน” มากแค่ไหน เสด็จ “สู่สวรรคาลัย” กับการจากไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระมหากษัตริย์ไทย” พระองค์ท่าน ทรงท�างานหนัก ยิ่งได้เห็นภาพพระเสโทไหลอาบบนพระพักตร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.