‘สมคิด’บุกพาณิชย17ต.ค. บรับมือสินค้าเกษตรตกตํ่า

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 14 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.7400 38.1441 41.6615 33.2910 4.4075 7.7563 24.9497 20,900.00 1,255.30 1,255.30 35.4600 39.5975 44.9313 35.1830 4.6500 8.6388 25.7545 21,000.00 1,256.10 1,256.10 20,527.00 21,000.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 24.79

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.