ออกพรรษา

Daily News Thailand - - ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวล �าปาง สืบสานประเพณีการตานขันข้าว เป็นวัฒนธรรม ที่แสดงถึงความกตัญญูอีกแบบหนึ่งของชาว ล้านนาที่สืบต่อกันมานานหลายชั่วอายุคนทาง ด้านไทย-เมียนมาร่วมตักบาตรเทโว 2 แผ่นดิน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.