จิตอาสา..เพื่อพ่อหลวง

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

ไม่ ว่าจะต้องเผชิญกับความร้อน จะต้องผจญกับพายุฝน และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหน บรรดาลูกพ่อ หลวงของแผ่นดิน ก็ไม่เคยหวั่นไหว ไม่เคยท้อแท้ใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงไม่ใช่เรื่องแปลก กับการน�าเสนอภาพข่าวของสื่อต่าง ชาติ กรณีการแสดงความจงรักภักดี และรวมแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ของพสกนิกรชาว ไทยในรูปแบบต่าง ๆ

ที่เป็นปรากฏการณ์ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนักในโลกใบนี้ คือทั้งสื่อในและนอก ต่างน�าทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่ เกี่ยวข้องกับในหลวงมานา�เสนอ

เพื่อให้คนไทย ได้รับรู้พระจริยวัตร พระราชกรณียกิจ ในรูปแบบต่าง ๆ ตอกย า้� ให้โลกรู้ว่า ช่วงที่พระองค์ยังทรงดา�รง พระชนม์ชีพอยู่นั้น สิ่งที่ท�าไปนั้น ล้วนแต่ประโยชน์ของอาณา ประชาราษฎร์แทบทั้งสิ้น

อย่างภาพ เหตุการณ์ที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง นายชวน หลีกภัย อดีตนายก รัฐมนตรี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และประชาชนหลายหมื่นคน เข้าร่วมแสดง ความสา�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัยและ ถวาย ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เห็นภาพแล้วตื้นตันใจจริง ๆ

ที่ต้อง ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ คือ บรรดาจิตอาสา ไม่ ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ บุคคลในแวดวงอาชีพต่าง ๆ ที่มาร่วมกัน แจกน า้� แจกอาหารให้ กับประชาชน ที่เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์ รวมทั้ง ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ยังเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล ต่าง ๆ โดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง

อยากให้ นิสิต เยาวชน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่ ว่าจะเป็น กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ กลุ่มพลเมืองโต้กลับ กลุ่มดาว ดิน สมควรยึดถือ การทา�งานของจิตอาสา ในช่วงเวลาที่ ประเทศ ไทยต้องสูญเสียบุคคลสา�คัญ มาเป็นแบบอย่าง ไม่ว่าจะเป็น จ่า นิว ไผ่ดาวดิน และ นายรังสิมันต์ โรม แต่ถ้าท า�ดีไม่เป็น ก็ไม่ เป็นไร แต่ คนไทยต้องช่วยกันจ า�ชื่อบุคคลเหล่านี้ไว้ให้ดี

เฉกเช่นเดียวกับ “นักวิชาการแดง” วันนี้ต้องหลบหน้า หลบตา ไม่กล้าเผยโฉมให้สังคมได้เห็น อยู่เฉย ๆ ไม่เป็นไร แต่ อย่าให้ใครจับได้ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยข้อมูลเท็จ หวัง สร้างความขัดแย้งในชาติบ้านเมือง เชื่อเถอะ.. คนรักชาติ รัก สถาบัน ไม่มีวันยอมแน่ ๆ

ยังอดสมเพชไม่ได้ ก่อนหน้านี้ดัน ไปเชิญนักเคลื่อนไหว ต่างชาติ มาพูดจาในประเทศไทย หวังปลุกระดม แต่แผนงาน ไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย คนไทยส่วนใหญ่ไม่หลงเกมตามไปด้วย อยากบอกว่า ถ้าจะชื่นชมและศรัทธาใคร ต้องไปดูบรรดาจิตอาสา ซึ่งท �างานอยู่รอบ ๆ พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง เป็นตัวอย่าง

เช่นเดียวกับข่าวชิ้นนี้ครับ “นายสุเทพ ชิตยวงษ์” เลขาธิ การคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ได้แจ้ง ผู้ อา�นวยการวิทยาลัยทั่วประเทศ และ หน่วยงานสังกัดสา�นักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทุกแห่ง เรื่องการดา�เนิน การกิจกรรมแสดงความอาลัย

โดยให้ด า�เนินกิจกรรมในเบื้องต้นดังนี้ 1. ให้สถานศึกษา อาชีวะทุกแห่งเป็นศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้าสีด�าให้กับ ประชาชนในจังหวัดและท้องถิ่น

2. ให้สถานศึกษาทุกแห่งตั้งศูนย์การเรียนสอนการท�า ริบบิ้นสีดา� ให้กับประชาชนพร้อมแจกริบบิ้นให้กับประชาชนใน การแสดงความอาลัย 3. ให้ศูนย์ fixit center ทุกวิทยาลัย ตั้ง บริการกับประชาชน เช่น ซ่อมยานพาหนะ ไฟฟ้าและอื่น ๆ เพื่อ บริการประชาชน

ต้องขอบคุณ กระทรวงศึกษาธิการ และ ทุกหน่วยงาน ที่ ช่วยอา�นวยความสะดวก ให้บุคคลที่ต้องการร่วมแสดงความอาลัย แด่พ่อหลวง ผมเชื่อว่า เสื้อสีด า�ไม่ใช่ปัญหา ขอให้ถูกกาลเทศะ ตามความเหมาะสม สา�คญัสุดอยู่ที่หัวใจ ซึ่งต้องเป็นหนึ่งในหลาย ล้านดวง ที่ต้องการมอบให้กับพระองค์ท่านตราบชั่วนิรันดร์.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.