นายกฯยันรัชกาลใหม่ ทรงลงเอง พระปรมาภิไธยรธน. เป็บิ๊กนตู่ไปย้ำาตากามร‘สืกบฎรามชณสัเฑีนตยรติบาวงลศ์ หลังพิธี‘บำาเพ็�พระราชกุศล’ ’

Daily News Thailand - - การเมือง -

นายกฯ ย้ำาการสืบราชสันตติวงศ์เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ กฎมณเฑียรบาล หลังพระ ราชพิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลผ่านพ้นช่วง เวลา 7 วัน 15 วันไปแล้วระยะหนึ่ง ตอน นี้มีสำาเร็จราชการไปพลางก่อน “วิษณุ” ยัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงลง พระปรมาภิไธย

ถวายราชสักการะ

..เจ้า ชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่ง ราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงวาง พวงมาลาถวายราชสักการะพระ บรมศพสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.