บิกต่ยันเศรษ�กิจแข็งแกร่ง เล็งออกมาตรการเพิ่มเติม

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 18 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.7400 38.0156 41.5530 33.2790 4.4075 7.7463 24.8682 20,900.00 1,258.35 1,258.35 35.4600 39.4663 44.8225 35.1700 4.6500 8.6288 25.6700 21,000.00 1,259.15 1,259.15 20,527.00 21,000.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 27.79

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.