คิดก่อนเคาะ ขอเถอะครับ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-บทความ-การ์ตูน -

ภาวะปกติก็รู้สึกได้ว่านักรบนักเลงไซเบอร์อาละวาดไร้ สามัญสา�นึก ด้วยข้อมูลเท็จ โดยมีผู้น า� ไปแพร่ต่อทั้งเฟซบุ๊ก, ไลน์ชนิดไม่ยั้งคิดแม้แต่น้อย ขาดการพิจารณาอย่างมีสติ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.