Ň “วิโดโด”บินถวายสักการะ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

วันเดียวกัน ส�านักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยอ้างข้อมูลจาก “เดอะ จาการ์ตา โกลบ” หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ชื่อดัง ของอินโดนีเซียว่า นายยูซูฟ กัลลา รอง ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เดินทางไปยังสถาน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา เมื่อวัน จันทร์เพื่อลงนามแสดงความอาลัยและถวาย ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายภาสกร ศิริยะ พันธ์ุ เอกอัครราชทูตไทยให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายกัลลากล่าวหลังเสร็จสิ้นการลง นามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยม ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพรอบ ด้าน ไม่เพียงแต่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูน และรักใคร่เป็นอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย เท่านั้น ส�าหรับชาวอินโดนีเซียถือว่าพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง เป็น “มิตรแท้” ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีซูการ์ โน ผู้ก่อตั้งประเทศและผู้น�าคนแรกของ อินโดนีเซียด้วย พร้อมทั้งเผยว่าประธานาธิบดี โจโค วิโดโด จะเดินทางเยือนไทยด้วยตนเอง ภายในสัปดาห์นี้เพื่อถวายราชสักการะแด่ พระองค์ในนามของชาวอินโดนีเซีย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.