Ň สั่งจับตาโจรล้วงกระเป๋า

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่กองบัญชาการตารวจนครบาล� (บช.น.) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวรผบช.น. พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รรท.ผบช.ส.พร้อม รอง ผบช.น. และ ผบก.น.1-9 ร่วมประชุมวิดี โอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานในสังกัด บช.น. และบช.ภ. 1, 2 และ 7 เพื่อมอบนโยบาย ความพร้อมการถวายความปลอดภัยและการ อา�นวยความสะดวกการจราจรในงานพระราชพิธี พระบรมศพ โดยที่ประชุมให้บช.น.เพิ่มความ เข้มในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่ เดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามและขอให้ ระมัดระวังเรื่องของการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ทั้งเหตุลักจี้ ชิง ปล้นและโจรล้วงกระเป๋า พร้อม กับจัดการจราจรให้เหมาะสมกับสภาพความเป็น จริงเพราะต้องการให้เกิดความคล่องตัวที่สุด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.