รัชกาลใหม่

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ร่างรัฐธรรมนูญเอง ระบุทรงรับสั่งให้ทุกฝ่ายคลาย ความทุกข์ ทา�ใจรับความเปลี่ยนแปลงได้ก่อน ย ้�าไม่มีปัญหาแก้ค�าปรารภในร่างรธน. เผยค�า แปลข้อความอาลัยของกษัตริย์ภูฏาน เปรียบการ เสด็จสวรรคตเหมือนเข้านิพพานไปสู่การเป็น พระธรรมราชา แจงไม่เคยสั่งปลดพระบรม ฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว พร้อมสั่งการทุกสถาน ที่ห้ามมีกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ว่าง ด้าน “ไก่อู” สั่งกรมประชาสัมพันธ์-กต.ท�าความ เข้าใจสื่อต่างชาติเรื่องพิธีสืบสันตติวงศ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.