‘พิชญ์-โย’ สักบนร่างกาย เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

Daily News Thailand - - บันเทิง -

โย รอยสัก พิชญ์ รอยสัก โย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.