เอกชนควงแขนลยอาเซียน แบงก์ชี้เอสเอ็มอีอนาคตร่ง

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 19 ต.ค. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.4700 37.6124 41.4494 33.0290 4.3725 7.7238 24.6977 20,850.00 1,261.30 1,261.30 35.1900 39.0588 44.7125 34.9200 4.6150 8.6075 25.4958 20,950.00 1,262.10 1,262.10 20,481.00 20,950.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.96 25.58 25.85 23.34 24.79

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.