ระลึกพระมหากรุณาธิคุณ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ขณะที่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารได้ประสาน ธปท. เพื่อขอรับธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554 ประมาณหลักแสนฉบับ นำมาเปิดให้ลูกค้าและ ประชาชนที่สนใจแลกได้อีกครั้ง ในวันที่ 26 ต.ค.ที่จะถึงนี้ โดยเฉพาะชุดมีธนบัตร1 ใบ ชนิด ราคา100 บาท พร้อมแผ่นพับเป็นซองใส่ธนบัตร จำหน่ายเพียงชุดละ 200 บาท โดยผู้ใดสนใจ สามารถแลกได้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และที่สาขาของธนาคารออมสินทุกแห่งทั่ว ประเทศ ตั้งแต่เวลาทำการของธนาคาร เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.