Ň ตรัสให้ผู้พิการสู้ชีวิต

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

“ในฐานะคนพิการเราไม่เคยรู้สึกว่าตัว เองด้อยค่า เพราะคำตรัสของพระองค์เมื่อปี2517 ว่า ต้องช่วยเหลือคนพิการให้ช่วยเหลือตัวเองได้ ผมจึงรณรงค์ให้คนพิการมีการศึกษา เพื่อ ประกอบสัมมาอาชีพได้ โดยไม่เป็นภาระของ ครอบครัว เช่น เพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน นอกจาก หารายได้จากตรงนี้ได้แล้วยังช่วยบริหารระบบ ของกล้ามเนื้อให้แข็งแรง และสร้างความภาค ภูมิใจให้กับตัวเอง ตลอดเวลายามท้อแท้หรือ หมดกำลังใจจะยึดเพลงยิ้มสู้ เพลงพระราช นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นพลังในการดำเนินชีวิต ซึ่งเชื่อมั่นว่ารอยยิ้มของพวกเราสามารถสร้าง กำลังใจให้คนอื่น ๆ ได้” ศ.วิริยะ กล่าว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.