ผู้ป่วยซาบซึ้งแสดงอาลัย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ด้าน น.ส.เพชรจินันท์ สำเนียงเสนาะ อายุ21 ปี ผู้ป่วยพิการป่วยโรคโปลีโอ เดินทางมา พร้อมกับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และผู้พิการจากสถาน สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด หรือบ้านนนทภูมิ เผยว่า รู้สึกดีใจได้มีส่วนร่วมลง นามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะไม่เคยคิด มาก่อนว่าจะได้มีส่วนร่วมแสดงความอาลัยอย่าง ใกล้ชิด และหากพระองค์ท่านรับรู้ อยากบอกว่า พสกนิกรทุกคนรักพระองค์ท่านมากและจะขอ เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.